Seyit Battal Gazi Kimdir

Duyurular Urun Alimi Merkezi 889 Seyitgazi Tarim Kredi Kooperatifi Seyit Battal Gazi Kimdir fotograflar

Seyit Battal Gazi Kimdir...

    Adi dilden dile, ünü kulaktan kulaga yayilan Seyyid Battal Gazi'nin kimligi, ailesi ve soyu konusunda farkli bilgiler verilmektedir. Azimsanmayacak kaynakta ortak görüs olarak benimsenmis ve yayginlasmis olanrak söyle özetlenebilir: 674/680-740 yillari arasinda yasadigi  kabul edilen Seyyid Battal Gazi, Malatya Serdari (komutani) Hüseyin Gazi'nin ogludur. Asil adinin Abdullah ya da Ebu Hüseyin oldugu ileri sürülmektedir. Adinin Cafer oldugunu benimseyenler ise, O'nun Hz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.) 'nin soyundan geldigine, seceresinin imam Cafer, imam Zeynel Abidin yoluyla Hz. imam Hüseyin'e, dolayisiyla da Hz. Ali'ye ulastigina inanirlar ve Seyyidlik unvanini da soy geçmisiinin kaniti olarak gösterirler. Battal adinin yigitliginin, cesaretinin ifadesi oldugu, gazilik saninin da gazalarda gösterdigi kahramanliktan dolayi verildigi belirtilmektedir. Öbür degerlendirmelere gelince; Taberi basta olmak üzere kimi tarihçilere göre O'nun asil adi Amr ya da Omar'dir. Antakya veya ÅŸamlıdır. Bazilarina göre de mevlevilerin azatli kölesidir. Çaliskanliginin ve kahramanligi sayesinde komutanlari, hatta Misir Sehri valiligine kadar yükselmistir. Ölüm yeri konusunda da farkli bilgiler verilmekle birlikte çogunlukla Afyon yakinlari veya bugünkü Seyitgazi oldugu, ölümünün de Akrenion savaslari sirasina rastladigi ortak görüs halindedir. F.R. Haslok'a göre: "Kahramanin kendisi Abdullah Ebül Hüseyin el Entaki ismindeki tarihi sahis olup el Battal (kahraman) bir övünç unvaidir. Zamanindaki Arap ve Bizans kaynaklarina gore sekizinci asirda Araplarin Bizans seferlerine katilmis ve Milâdi 740'da Akroneos (Afyonkarahisar) çarpimasinda yaralanarak bugün ismini tasiyan tekkenin birkaç mil güneyinde sehit düsmüstür. Karl Wulzinger'e göre de: "Cafer Bin Hüseyin Seyyid Battal Gazi, tarihi bir kisi olup babasi Hüseyin Gazi'nin ve kendisinin biyografisi destanlarla süslenmistir. islâmi tarihçilerin yaninda Theophones de halen Bonn'da bulunan Chanographia (Zamanin kronolojisi) adli eserin 633. sayfasinda ondan söz etmektedir. Theophanes'e göre Battal ve Melik 20 bin kisilik bir kuvvetle Akroenes (Akrenion) yakinlarinda Leon ve Konstantin komutasindaki Bizans ordusu ile çarpismakta olan islâm ordusunun yardimina gelirler. Savas çok siddetli geçer ve her iki taraftan da çok sayida insan ölür.islâm ordusu Symnada (uhut)'ya çekilirken Battal da yarali olarak III. Leon'a esir düser ve yolda ölmesi üzerine de Akrenion'a yaklasik 100 km. uzakliktaki bugün Seyitgazi olarak anilan yerde vasiyeti uyarinca defnedilir. Babasi Hüseyin Gazi de bazi kaynaklara göre Bizans'a yapilan bir akinda sehit düsmüstür. Makami Ankara yakinlarinda kendi adiyla anilan Hüseyin Gazi tepesindedir. Annesi Saide Hatun ile esi Zeynep Hanimi±n ve iki oglunun mezarlari ise eski Malatya'dadir. Annesi Saide Hatun'un Peygamber Efendimizin sülalesine ulastigini soyleyenler de vardir. Ancak soy süresinin babadan geçtigine inananlar bunu kabul etmezler.” Prof.Dr. Mükrimin Halil iinanç'in 1940'li yillarda Almanya'da buldugu bir nesepname'de Battal Gazi'nin soy kütüÄŸünün Hz. Hüseyin'e ulastigini gösterilmektedir. Prof. Dr. Fuat Köprülü'ye göre O, "Müslümânligi kabul eden Türk gazileri arasinda yasamis bir destan kahramanidir.11 Claude Cahen'e göre de "Bizans savaslarinin bir Arap komutanidir.12 islâm tarihçisi ve bu alanin taninmis arastirmacisi Prof. Dr. Ahmet Yasar Ocak'a göre ise Battal Gazi; "Ünü Orta Asya'dan Endülüs'e kadar yayilmis, tarihi kimligi, efsanevi" kisiligi tarafindan yutulmus bir Arap mücahididir. Seyyid'lik unvani ona XIII. ya da XIV. yüzyillarda Anadolu'da verilmistir. Onun Hz. Ali ya da imam Hüseyin soyundan geldiginin kanaati oldugu iddia edilen siyadetnamenin ise tarihen ispati ve geçerliliginin kanitlanmasi mümkün degildir.